Ruddammens Åkeri AB

0706632020 Skicka e-post

Vi transporterar rundvirke med lastbil och kran, vår ambition är att ha så många lastkörningsmil som möjligt på våra bilar. Vi strävar alltid efter att ha den bästa personalen, senaste tekniken och den modernaste vagnsparken.

Antal fordon

En modern fordonspark
10

Antal anställda

Hur många är vi?
19

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 16st - 84%
Antal kvinnor - 3st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Arbetsrättsliga villkor
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no