Virkeslogistik Mellansverige AB

0703755724 Skicka e-post

Vi skall tillgodose, tillsammans med våra kunder och underleverantörer, deras behov på ett så kostnadseffektivt, miljövänligt och säkert sätt som möjligt. Vår fordonsflotta och våra chaufförer skall vara uppdaterade med senaste teknik inom miljö och IT.
Virkeslogistik Mellansverige AB skall, som namnet lyder, sträva efter så hög lastkörningsprocent som möjligt.
Under 2024 skall fokuset förutom säkerhet, ökad lastoptimering och säkrad tillväxt.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
40

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
62

Antal anställda

Hur många är vi?
6

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 67%
Antal kvinnor - 2st - 33%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no