Virkeslogistik Mellansverige AB

0703755724 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi skall tillgodose, tillsammans med våra kunder och underleverantörer, deras behov på ett så kostnadseffektivt, miljövänligt och säkert sätt som möjligt. Vår fordonsflotta och våra chaufförer skall vara uppdaterade med senaste teknik inom miljö och IT.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 18 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
36

Antal anställda

Hur många är vi?
3

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 1st - 33%
Antal kvinnor - 2st - 67%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov