Virkeslogistik Mellansverige AB

0703755724 Skicka e-post

Vi skall tillgodose, tillsammans med våra kunder och underleverantörer, deras behov på ett så kostnadseffektivt, miljövänligt och säkert sätt som möjligt. Vår fordonsflotta och våra chaufförer skall vara uppdaterade med senaste teknik inom miljö och IT.
Virkeslogistik Mellansverige AB skall, som namnet lyder, sträva efter så hög lastkörningsprocent som möjligt.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
10

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
47

Antal anställda

Hur många är vi?
3

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 19 (5.3%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 1st - 33%
Antal kvinnor - 2st - 67%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar
Arbetsrättsliga villkor
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no