L-A Ottossons åkeri AB

070-3776469 Skicka e-post

Tillhandahålla god kvalité på transporter, där både fordonsflottan och personal ska hålla högsta klass.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 80%
Antal kvinnor - 5st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 25%
Skogstransporter - 75%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no