S-E Westerlunds Åkeri AB

0171-21233 Skicka e-post

Vi är ett fristående transportsäljande åkeri i Enköping, med Mälardalen som huvudsakligt arbetsfält. Våra transporter består till största delen av pallgods, såsom gipsskivor, stallströprodukter och biobränsle för uppvärmning till såväl företag som privatkund. Vi kan även ombesörja andra typer av transporter enligt behov och inga uppdrag är omöjliga. Vår strävan är att även den ”lilla” kunden ska känna att vi är ett företag som bryr oss. Vi försöker alltid att tillgodose våra kunders olika önskemål. Det är en självklarhet för oss att utöver bästa tänkbara service, även ständigt arbeta för miljö och arbetskvalitet. (Läs gärna om vårt miljöarbete).

Våra bilar är utrustade med påhängstruckar (lyftkapacitet 2.500 kg), som gör oss helt oberoende av extern hjälp vid lossningsarbetet, samt att vi smidigt kan leverera godset dit kunden vill. Vi har också lagerverksamhet för några av våra kunder där vi lastar om, lagrar och distribuerar ut till slutkund efter önskemål.

Antal fordon

En modern fordonspark
18

Antal anställda

Hur många är vi?
26

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 23st - 88%
Antal kvinnor - 3st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 75%
Fjärrtransporter - 25%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no