S-E Westerlunds Åkeri AB

0171-21233 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är ett fristående transportsäljande åkeri i Enköping, med Mälardalen som huvudsakligt arbetsfält. Våra transporter består till största delen av pallgods, såsom stallströprodukter och biobränsle för uppvärmning till såväl företag som privatkund. Vi kan även ombesörja andra typer av transporter enligt behov och inga uppdrag är omöjliga. Vår strävan är att även den ”lilla” kunden ska känna att vi är ett företag som bryr oss. Vi försöker alltid att tillgodose våra kunders olika önskemål. Det är en självklarhet för oss att utöver bästa tänkbara service, även ständigt arbeta för miljö och arbetskvalitet. (Läs gärna om vårt miljöarbete).

Våra bilar är utrustade med påhängstruckar (lyftkapacitet 2.500 kg), som gör oss helt oberoende av extern hjälp vid lossningsarbetet, samt att vi smidigt kan leverera godset dit kunden vill. Vi har också lagerverksamhet för några av våra kunder där vi lastar om, lagrar och distribuerar ut till slutkund efter önskemål.

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
22

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 95%
Antal kvinnor - 1st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 75%
Fjärrtransporter - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov