Sandberg & Jonsson Åkeri AB

063556180 Skicka e-post

Med flexibilitet, seriositet och miljöhänsyn skall Sandberg & Jonsson
inom sin nisch vara åkerimarknadens ledande och mest välkända varumärke i Östersund /Jämtland

Antal fordon

En modern fordonspark
61

Antal anställda

Hur många är vi?
103

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 96st - 93%
Antal kvinnor - 7st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 58%
Distribution - 10%
Kyl & Frystransporter - 32%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Verksamhetssystem enligt ISO standard 9001

Miljö & klimat
Övrig information

Verksamhetssystem enligt ISO standard 14001

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Verksamhetssystem enligt 39001

Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no