Sandberg & Jonsson Åkeri AB

063556180 Skicka e-post

Vår affärsidé

Med flexibilitet, seriositet och miljöhänsyn skall Sandberg & Jonsson
inom sin nisch vara åkerimarknadens ledande och mest välkända varumärke i Östersund /Jämtland

Antal fordon

En modern fordonspark
61

Antal anställda

Hur många är vi?
103

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 96st - 93%
Antal kvinnor - 7st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 58%
Distribution - 10%
Kyl & Frystransporter - 32%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Excel,
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Verksamhetssystem enligt ISO standard 9001

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Ekonomisystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Verksamhetssystem enligt ISO standard 14001

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: TransPA, Idha, BKY
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Verksamhetssystem enligt 39001