SBG Transport & Marin AB

0730860037 Skicka e-post

SBG Transport & Marin AB bedriver Krantransporter samt Fjärrtransporter.

Vi skall vara det självklara valet när något behöver lyftas eller flyttas, oavsett storlek och vikt.
Vår gedigna erfarenhet av den marina branschen gör oss till det självklara valet när det kommer till specialtransporter av båtar eller annat skrymmande gods.
Vi verkar även inom byggbranschen med att transportera och montera prefab hus.
Vi strävar alltid efter att uppfylla våra kunders önskemål gällande lyft eller transport.
Vi följer alltid gällande lagstiftning.
Vår personal innehar alltid rätt utbildning samt kompetens för att uppdraget som skall utföras på ett korrekt och säkert sätt.

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
4

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 50%
Bygg- & anläggning - 50%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no