Strömsnäs Frakt & Lager AB

0433-62065 Skicka e-post

Kundnära, hållbara logistiklösningar.

Antal fordon

En modern fordonspark
22

Antal anställda

Hur många är vi?
31

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 30st - 97%
Antal kvinnor - 1st - 3%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Vi erbjuder hälsoundersökning för nattarbetare och för rehabilitering, psykiskt och fysiskt genom arbetslivsresurs.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Administrationssystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no