Sundfrakt AB

060180100 Skicka e-post

Vår affärsidé

Sundfraktgruppen ska leverera kundanpassade, konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara maskin- och logistiktjänster och produkter.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 120 (0.8%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer

Antal anställda

Hur många är vi?
39

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 26st - 67%
Antal kvinnor - 13st - 33%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 37%
Fjärrtransporter - 15%
Tanktransporter - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Skogstransporter - 8%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov