Sundfrakt AB

060180100 Skicka e-post

Sundfraktgruppen ska med hög kvalitet och proaktivitet leverera klimatsmarta logistik- och maskintjänster samt produkter.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
49

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
300

Antal anställda

Hur många är vi?
43

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 100 (1%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 26st - 60%
Antal kvinnor - 17st - 40%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 37%
Fjärrtransporter - 15%
Tanktransporter - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Skogstransporter - 8%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no