Timmerkörarna AB

0620-17380 Skicka e-post

Timmerkörarnas affärsidé är att fokusera på skogstransporter. En effektiv och slimmad organisation med korta beslutsvägar som gynnar både medlemsföretagen och uppdragsgivarnas intressen.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
75

Antal anställda

Hur många är vi?
5

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 55 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 80%
Antal kvinnor - 1st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Tyngre fordon,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no