Timsfors Bil & Traktortjänst AB

0433-526000 Skicka e-post

Genom att erbjuda och tillhandahålla hög service och tillgänglighet av våra tjänster och produkter - inom transport, biobränsle och återvinning är vi kundernas givna och familjära val inom de områden vi verkar.
Vi vill ha nära samarbete med våra kunder och leverantörer och önskar att vara med på deras resa framåt.

Antal fordon

En modern fordonspark
21

Antal anställda

Hur många är vi?
33

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 28st - 85%
Antal kvinnor - 5st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 15%
Miljö & renhållningstransporter - 25%
Distribution - 50%
Blandad verksamhet - 10%
Blandad verksamhet - 0%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no