Tingsryds Lastbilcentral

0477-45500 Skicka e-post

TINGSRYDS LBC ska utveckla och producera transporter och materielleveranser, samt logistik- och kringtjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar.

Ledstjärnan i detta arbete ska vara hög tillgänglighet med kundanpassning och ständig produktutveckling tillsammans med våra kunder.

Logistik hela vägen

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
25

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
27

Antal anställda

Hur många är vi?
14

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 4 av 4 (100%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 10st - 71%
Antal kvinnor - 4st - 29%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Budbilar - 5%
Fjärrtransporter - 25%
Distribution - 15%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Kyl & Frystransporter - 25%
Styckegods - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
System för uppföljning: Ekonomisystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no