Tingsryd Miljö AB

047745500 Skicka e-post

Affärsidé

Företaget ska utveckla och producera transporter och materielleveranser, samt logistik- och kringtjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar.

Ledstjärnan i detta arbete ska vara hög tillgänglighet med kundanpassning och ständig produktutveckling tillsammans med våra kunder.

Logistik hela vägen.

Genomgående för alla våra tjänster är ledorden:

 Hög tillgänglighet

 Hög Service

 Hög Kvalitet


Företaget är beläget i den sydöstra delen av Kronobergs län med gräns mot både Blekinge och Kalmar län. Närheten till Växjö gör att företaget jobbar väldigt lokalt i närområdet men även har kunder i verksamheten som kommer från andra håll i världen.


Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
5

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 3st - 60%
Antal kvinnor - 2st - 40%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 80%
Övrigt - 20%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Ekonomisystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no