TME Transport AB

0171-415150 Skicka e-post

Vi skall erbjuda kundanpassade och klimatsmarta transporter. Verksamheten skall
ständigt utvecklas till förbättringar så att vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Antal fordon

En modern fordonspark
26

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 23st - 92%
Antal kvinnor - 2st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 70%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no