TME Transport AB

0171-415150 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi skall erbjuda kundanpassade och klimatsmarta transporter. Verksamheten skall
ständigt utvecklas till förbättringar så att miljöpåverkan blir så negativ som möjligt.

Antal fordon

En modern fordonspark
32

Antal anställda

Hur många är vi?
28

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 24st - 86%
Antal kvinnor - 4st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 70%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov