Tommy Nordbergh Åkeri AB

0709258702 Skicka e-post

Vår affärsidé

Affärside
Vi ska leverera helhetslösningar, för alla typer av logistikuppdrag,
till kunder som ställer stora krav på funktionalitet och flexibilitet.
Kyl- och frystransporter med den senaste tekniken skall vara vårt starkaste kort.
Genom att ständigt ligga i framkant inom logistikutvecklingen vill vi, med miljön i tankarna,
ge våra samarbetspartners en ökad kvalitet, arbetsmiljö, produktivitet samt lönsamhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
166

Antal anställda

Hur många är vi?
400

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 370st - 93%
Antal kvinnor - 30st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi har en verksamhetspolicy som täcker in alla policys för verksamheten. Vår policy kan visas publikt, men inte övriga rutiner som krishantering avtal för företagshälsovård etc.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov