Tommy Nordbergh Åkeri AB

0709258702 Skicka e-post

Affärside
Vi ska leverera helhetslösningar, för alla typer av logistikuppdrag,
till kunder som ställer stora krav på funktionalitet och flexibilitet.
Kyl- och frystransporter med den senaste tekniken skall vara vårt starkaste kort.
Genom att ständigt ligga i framkant inom logistikutvecklingen vill vi, med miljön i tankarna,
ge våra samarbetspartners en ökad kvalitet, arbetsmiljö, produktivitet samt lönsamhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
166

Antal anställda

Hur många är vi?
400

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 370st - 93%
Antal kvinnor - 30st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi har en verksamhetspolicy som täcker in alla policys för verksamheten. Vår policy kan visas publikt, men inte övriga rutiner som krishantering avtal för företagshälsovård etc.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no