Tommy Nordbergh Åkeri AB

0709258702 Skicka e-post

Affärside
Vi ska leverera helhetslösningar, för alla typer av logistikuppdrag,
till kunder som ställer stora krav på funktionalitet och flexibilitet.
Kyl- och frystransporter med den senaste tekniken skall vara vårt starkaste kort.
Genom att ständigt ligga i framkant inom logistikutvecklingen vill vi, med miljön i tankarna,
ge våra samarbetspartners en ökad kvalitet, arbetsmiljö, produktivitet samt lönsamhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
166

Antal anställda

Hur många är vi?
400

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 370st - 93%
Antal kvinnor - 30st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no