Transport AB Göteborg Marstrand

031-570390 Skicka e-post

TGM AB skall med hög kvalité, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster gällande konventionellt gods, värmegods, farligt gods, budtjänster och gods som fraktas som specialgods.

TGM AB skall också arbeta i alla uppdrag, för rationella lösningar vad det gäller samtransporter och samlastning av olika kunders gods för bästa utnyttjande av fordon och personal, detta för att ge kunderna bästa service och pris. Detta skall ske med största möjliga hänsyn till miljön.

Antal fordon

En modern fordonspark
91

Antal anställda

Hur många är vi?
136

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 116st - 85%
Antal kvinnor - 20st - 15%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no