Transportcentralen i Halland AB

035-191300 Skicka e-post

TransportCentralen grundades 1940 och består idag av ca 72 stora och små åkerier och entreprenadföretag som gått ihop för att kunna ge dig som kund bästa möjliga bredd och kompetens inom Logistik, Entreprenad och Recycling. Kundkontakter, koordinering och administration sköts via våra två kontor i Halmstad och Falkenberg. Vi arbetar varje dag med stort engagemang för att hjälpa dig som kund med dina utmaningar, och vi vet att det är tillsammans vi är som starkast!

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
109

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
114

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 24st - 80%
Antal kvinnor - 6st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 55%
Fjärrtransporter - 30%
Distribution - 10%
Specialtransporter (tungtransporter) - 1%
Jordbrukstransporter - 4%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no