Transportcentralen i Halland AB

035-191300 Skicka e-post

Vår affärsidé

En stark och flexibel aktör inom logistik och entreprenad, som följer marknadens krav och förändringar.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 75 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
150

Antal anställda

Hur många är vi?
023

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 78%
Antal kvinnor - 5st - 22%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 45%
Fjärrtransporter - 30%
Distribution - 10%
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Jordbrukstransporter - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Övrig information

Vi är diplomerade för ISO 26000 social hållbarhet

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

TC är certifierade för miljö 14000 och är verifierade för ISO 26000 social hållbarhet.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov