Värmlandsschakt

054-10 20 30 Skicka e-post

Vi förmedlar entreprenadmaskiner, anläggningstransporter, grus- och bergmaterial samt kompetens inom bygg & anläggning. Genom ett brett nätverk av entreprenadföretag tillgodoser vi behov hos byggföretag och kommuner i hela Värmland vid såväl små som stora uppdrag.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
97

Antal anställda

Hur många är vi?
15

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 45 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 9st - 60%
Antal kvinnor - 6st - 40%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 80%
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Jordbrukstransporter - 5%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no