vivljunga åkeri AB

0705924319 Skicka e-post

Vivljunga Åkeri AB affärsidé är att erbjuda och utföra transporter på ett miljöeffektivt och professionellt sätt.

Vår målsättning är att utveckla företaget i nära samarbete med våra samarbetspartner utifrån våra förutsättningar och resurser bedriva verksamheten på ett sätt som motsvarar ställda krav och förväntningar på kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö.

Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö, att genomföra ständiga förbättringar i detta och att våra medarbetare inte utsätts för ohälsa eller onödiga risker.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Rutin för krishantering
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no