VTG Entreprenad AB

0612-71 60 60 Skicka e-post

Att genom sund marknadsföring och effektiv verksamhet tillfredsställa kundens behov och av enkla och sammansatta tjänster inom transport och maskintjänster samt grus och krossmaterial.
Företaget ska genom sitt engagemang skapa långsiktiga affärsrelationer och därigenom verka för positiv utveckling för så väl kunder, delägare och anställda.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
96

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
96

Antal anställda

Hur många är vi?
32

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 110 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 19st - 59%
Antal kvinnor - 13st - 41%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

I våra bifogade policys ingår integritetspolicy och policy för socialt ansvarstagande Håller på med ansökan kring BKY, skickat in till Transportstyrelsen så inväntar svar från dem i första hand.

Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Rutin som beskriver hur uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter följs upp. Det är respektive delägare/extern leverantörs ansvar att följa detta. VTG bistår med information och vägledande kontroller där så är möjligt.

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no