VTG Entreprenad AB

0612-71 60 60 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att genom sund marknadsföring och effektiv verksamhet tillfredsställa kundens behov och av enkla och sammansatta tjänster inom transport och maskintjänster samt grus och krossmaterial.
Företaget ska genom sitt engagemang skapa långsiktiga affärsrelationer och därigenom verka för positiv utveckling för så väl kunder, delägare och anställda.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 130 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
113

Antal anställda

Hur många är vi?
31

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 65%
Antal kvinnor - 11st - 35%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Ekonomisystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Övrig information

I våra bifogade policys ingår integritetspolicy och policy för socialt ansvarstagande

Håller på med ansökan kring BKY, skickat in till Transportstyrelsen så inväntar svar från dem i första hand.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Håller på med ISA certifiering, klart första kvartalet 2021. Hållbarhetspolicy kommer tas fram under ISO certifieringen

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Kalkyleringssystem, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Kommer certifieras Q1 2021