VTG Entreprenad AB

0612-71 60 60 Skicka e-post

Att genom sund marknadsföring och effektiv verksamhet tillfredsställa kundens behov och av enkla och sammansatta tjänster inom transport och maskintjänster samt grus och krossmaterial.
Företaget ska genom sitt engagemang skapa långsiktiga affärsrelationer och därigenom verka för positiv utveckling för så väl kunder, delägare och anställda.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
14

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
112

Antal anställda

Hur många är vi?
29

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 101 (1%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 62%
Antal kvinnor - 11st - 38%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no