Wibax Logistics AB

0911-25 02 00 Skicka e-post

Vårt logistikföretag hanterar Wibax koncernens totala logistikbehov samt erbjuder logistiklösningar till externa kunder. Med strategiskt placerade terminaler i hela landet och en heltäckande tankbilsflotta kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar till bästa service.
Vi arbetar för en hållbar utveckling, ett optimalt resursutnyttjande och de miljömässigt bästa alternativen. Smart teknologisk kunskap i kombination med effektiv logistik uppfyller dessa syften och resulterar dessutom i god totalekonomi. Detta är för oss God Kemi.

Antal fordon

En modern fordonspark
52

Antal anställda

Hur många är vi?
93

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 83st - 89%
Antal kvinnor - 10st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 97%
Övrigt - 3%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Vi är inte certifierade enligt ISO 39001 men det är under utredning så kan eventuellt bli aktuellt under 2020.

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Tyngre fordon,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
27% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no