Wohlins Fryshus Logistik AB

035-180480 Skicka e-post

Vår affärsidé

Wohlins Fryshus Logistik AB servar livsmedelsproducenter och säljagenturer inom livsmedelsbranschen med fryshusutrymme och transportlogistik.

Antal fordon

En modern fordonspark
5

Antal anställda

Hur många är vi?
40

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 36st - 90%
Antal kvinnor - 4st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 55%
Kyl & Frystransporter - 45%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov