Ytterhälla Transport AB

0705509092 Skicka e-post

Ytterhälla Transport AB har sedan 1991 agerat samarbetspartner till Arla. Verksamheten, som började med två lastbilar och distribution i det absoluta närområdet kring Västerås, utgår idag ifrån terminaler i Västerås och Örebro. Våra kylterminaler används som spridningspunkter för distribution till butiker i Västmanland, Närke, sydvästra Dalarna och norra Södermanland samt mellantransporter till Västerås och Örebro. Vi har totalt 18 bilar som går veckans alla dagar.

Vi på Ytterhälla Transport värnar om miljön och arbetar kontinuerligt för att ha en så modern och miljövänlig fordonspark som möjligt. Våra fordon drivs av fossilfritt bränsle och inom kort kommer vi att driftsätta två lastbilar drivna av biogas.

Antal fordon

En modern fordonspark
18

Antal anställda

Hur många är vi?
40

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 39st - 98%
Antal kvinnor - 1st - 3%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no