Fair Transport som framtida fördel för Lönns Trätransporter

02 jul 2021

Fair Transport hjälper köpare och säljare av transporter att göra en mer hållbar affär, med tydliga fördelar för alla inblandade, inte minst klimatet. Småländska företaget Lönns Trätransporter har certifierat sig enligt Fair Transport för att visa hur viktigt det är att ta ansvar för förarnas arbetsmiljö, för sitt miljöarbete och för trafiksäkerheten.

Det pågår ett tydligt skifte vad gäller synen på transporter och allt fler producenter har identifierat transporten som en viktig del i varans totala miljöpåverkan. Kunder som värdesätter ansvarstagande transportörer som kan erbjuda en hållbar transportlösning har i linje med detta ökat i antal. För åkerinäringen är det viktigt att möta den stigande efterfrågan. Fair Transport är en viktig pusselbit och ett sätt att svara upp mot detta.

Att certifiera sig i Fair Transport var ett självklart val enligt Simon Lönn, vd på Lönns Trätransporter AB.
Ja, vi har sen flera år tillbaka jobbat med arbetsmiljö och säkerhet och har haft ett nära samarbete med IKEA som ställer stora krav på sina leverantörer och transportörer med certifieringsmodellen IWAY, säger Simon Lönn.

Kan du beskriva ert företag lite kort?
– Vi transporterar i huvudsak flis, biobränslen, sågat virke och spånskivor, säger Simon och fortsätter, åkeriet har nio bilar och verkar som mest i Småland och Östergötland.

Hur ser era kunders krav ut på era tjänster? Är kundernas förväntningar på hållbarhet tydligare uttalat idag jämfört med tidigare?
– Vi redovisar fordonsstandard, miljö och policys på vårt hållbarhets -och arbetsmiljöarbete så ja, det ökar hos våra kunder och befraktare.

Är möjligheten att erbjuda Fair Transport något som stärker ert erbjudande/er konkurrenskraft?
– Hittills inte, men vi hoppas att det gör det nu när kraftig uppdatering och kontroll sker inom Fair Transport.

Kommer hållbarhet fortsatt vara i fokus när det kommer till utveckling och företagets framtida satsningar?
– Ja det ser vi som en självklarhet. Vi kommer att arbeta för att vara en del i framtida hållbarhetstänket genom att fortsätta på den inslagna vägen att förnya fordon med bästa miljökrav och minska den fossila användningen av bränslen.

Lönns Trätransporter AB | Fair Transport

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no