Med arbetsmiljön som ett prioriterat hållbarhetsområde

17 aug 2021

För S-E Westerlunds Åkeri AB har företagets hållbarhetsarbete varit viktigt i många år där förarnas arbetsmiljö är extra prioriterat. Att vara en del av Fair Transport kändes för S-E Westerlunds Åkeri som en stabil grund för företagets arbetsmiljö- och certifieringsarbete. Att Fair Transport även är anpassat och utformat för branschen var ytterligare en positiv del.

Företagets grundare Sven-Eric (S-E) Westerlund, konstaterade tidigt vid transporter av Lantmännens produkter att lossningarna var mer effektiva med den påhängstruck Lantmännen hade köpt in. Då ingen annan åkare ville använda den slutade det med att Sven-Eric köpte loss trucken och blev ägare till en av landets första påhängstruckar. Företagets verksamhet kretsar sedan dess kring leveranser där transportören ombesörjer lossning. De utför med servicekänsla och precision transporter av bland annat biobränsle och trädgårdsprodukter till villatomter, byggvaror till arbetsplatser och mer därtill. De lossar godset efter kundens önskemål så länge trucken kommer fram till anvisad plats.

Varför är det viktigt för er att vara en del av Fair Transport?
Att vara en del av Fair Transport kändes som en stabil grund för vårt arbetsmiljö- och certifieringsarbete. Fair Transport är även anpassat samt utformat för vår bransch, vilket är positivt.

Hur ser era kunders krav ut på era tjänster? Hur ser kundernas förväntningar på hållbarhet ut idag jämfört med tidigare? 
Vi utför årligen fler miljörapporter idag än vi gjorde för cirka 10 år sedan. Det diskuteras mer miljö och det ställdes även miljökrav i vår senaste stora upphandling, så absolut växer förväntningarna och kraven inom denna kategori.

Är möjligheten att erbjuda Fair Transport något som stärker ert erbjudande/er konkurrenskraft?  
Fair Transport för med sig mervärden för både våra kunder, anställda och även organisationen i sig. I aspekterna av att företaget med hjälp av den dokumentation som ligger till grund för certifieringen bidrar till ett mer välorganiserat företag med tydligare rutiner.

Kommer hållbarhet fortsatt vara ett fokusområde när det kommer till utveckling och företagets framtida satsningar?
Hållbarhet är någonting som är svårt att blunda inför då det ligger i tiden i allra högsta grad. Vi uppdaterar och har gjort stora investeringar i en modernare fordonsflotta de sista två åren, i högre takt än tidigare. Inom kort kommer samtliga ekipage leva upp till EURO6 standard. Vi håller ögon och öron öppna för diverse innovationer inom exempelvis elektrifiering och dylikt, men i vårt fall är det inte riktigt realistiskt ännu.

I nuvarande investeringar ligger även stort fokus även på chaufförernas arbetsmiljö. Att på bästa möjliga sätt förenkla chaufförens arbetsdagar och arbetsbelastning. Nöjda anställda med lång anställningstid gynnar företaget, vilket vi anser vara hållbart.

S-E Westerlunds Åkeri AB | Fair Transport

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no