Bring Frigo Åkeri AB

042-26 62 90

Vår affärsidé

Vi skapar konkurrensfördelar för våra kunder genom flexibla och
effektiva logistiklösningar för livsmedel

Antal fordon

En modern fordonspark
61

Antal anställda

Hur många är vi?
145

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 131st - 90%
Antal kvinnor - 14st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 5%
Fjärrtransporter - 95%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi har samarbete med Avonova. Endast lagstadgad för medicinsk kontroll (nattarbete). Kan bistå i ergonomiska utredningar etc.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Idha Online, Scania portalen för automatisk nedladdning av filer
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Bring Frigo Åkeri AB har dedikerad personal för uppföljning av kör- och vilotidsregelverket.