Bring Frigo Åkeri AB

042-26 62 90

Vi skapar konkurrensfördelar för våra kunder genom flexibla och
effektiva logistiklösningar för livsmedel

Antal fordon

En modern fordonspark
61

Antal anställda

Hur många är vi?
145

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 131st - 90%
Antal kvinnor - 14st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 5%
Fjärrtransporter - 95%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi har samarbete med Avonova. Endast lagstadgad för medicinsk kontroll (nattarbete). Kan bistå i ergonomiska utredningar etc.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Bring Frigo Åkeri AB har dedikerad personal för uppföljning av kör- och vilotidsregelverket.

Övrig information
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no