Eieruds Transport AB

0708465390 Skicka e-post

Att behålla det lilla familjeföretagets värderingar vad gäller personlig service samt ansvarstagande i alla led samtidigt som vi erbjuder flexibilitet och kunnig personal.

Antal fordon

En modern fordonspark
18

Antal anställda

Hur många är vi?
21

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 95%
Antal kvinnor - 1st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Integritetspolicy upptagen under Lika värdes-policy sid 7.
Vår arbetsmiljöpolicy har uppdaterats så att den även omfattar de riskbedömningar, åtgärder mm som vidtas i vårt löpande systematiska arbetsmiljöarbete i anledning av Covid-19. Samtliga anställda är anslutna till Fora, har dygnet runt olycksfallsförsäkring samt tillgång till naprapat som har avtal med företaget

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Vill nämna att vi uppfyllt ställda krav vid tillsynsbesök av Miljöförvaltningen vad gäller miljökvalitetsnormer och utifrån detta besök har vi byggt upp vår miljöpolicy och fastställt våra miljömål. Vår miljöpolicy bygger på att genom bra logistik maximera fyllnadsgrad och minimera onödigt åkande genom ruttoptimering samt minska bränsleförbrukning genom sparsamkörning.
Vid nyinköp ska alltid hänsyn tas till miljöaspekten.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Vi har skriftliga rutiner för hur avvikelser från Vägarbetstidslagen hanteras. Kontroll av att Vägarbetstidslagen följs sker genom dels digitala färdskrivare, dels genom IDHA vilkas rapporter granskas och följs upp kontinuerligt.

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no