Fredrik Hällgrens Åkeri AB

090125570 Skicka e-post

Våran affärsidé är att med senaste tekniken och modern fordonsflotta utföra snabba, punktliga och flexibla transporter med erfaren personal.
Vi har stort fokus på Kvalité, miljö, människor och djur
Vi jobbar med offentliga, privata och företagskunder
I dagsläget har vi 15 lastbilar och 2 traktorer samt tillbehör till dessa maskiner
Vi har huvudkontoret i Umeå på Västerslätt / Strömvägen 8 (samt uppställningsplats för Lastbil i Skellefteå)
Gå gärna in på våran Hemsida: www.hallgrensakeri.se
Där ser ni mycket med information om oss.

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
22

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 91%
Antal kvinnor - 2st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 50%
Blandad verksamhet - 50%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no