Gnosjö Trafik AB

0370331870 Skicka e-post

Gnosjö Trafik AB`s affärsidé är att tillsammans med våra kunder utveckla och producera transporter samt logistiklösningar och lagringsuppdrag som möter marknadens krav på kvalité, pris och miljö.

Antal fordon

En modern fordonspark
53

Antal anställda

Hur många är vi?
75

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 65st - 87%
Antal kvinnor - 10st - 13%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Verksametspolicyn skall ses som en portalparagraf till vårt ledningssystem som är uppdelad i 2 delar - förarmanual samt ledningsmanual som hanterar hela verksamhetens rutiner och policys. Under Verksamhetspolicys ligger de olika policys som nämns ovan.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no