Korselltransport AB

0708886550 Skicka e-post

Korsell Transport AB är ett transportföretag med vision om nytänkande för miljö och kunden, att alltid erbjuda kvalité, leverera på bästa sätt och finnas till hands genom hela processen-från start till slut. Problem är till för att lösas. Idag är företaget verksam på flera områden inom, anläggning, transport, skog och spannmål med egen verkstad för regelbunden all service och reparationer.

Antal fordon

En modern fordonspark
25

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 26st - 87%
Antal kvinnor - 4st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 10%
Skogstransporter - 50%
Bygg- & anläggning - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no