Korselltransport AB

0708886550 Skicka e-post

Vi är ett skogs och entreprenad företag som värnar och miljön och kunden .Vi jobbar nära kunden med nytänkande inom dessa område.Vi ger er alltid snabb och säker service

Antal fordon

En modern fordonspark
24

Antal anställda

Hur många är vi?
26

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 23st - 88%
Antal kvinnor - 3st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 10%
Skogstransporter - 50%
Bygg- & anläggning - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 25%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Kör och vilotider föls upp med hjälp av IDHA.
Rapporter tas ut ur systemet. Förare och företaget går igenom rapporten där efter skriver föraren på rapporten som sedan arkiveras hos företaget

Övrig information
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no