Träfrakt Götaland AB

0470-727520 Skicka e-post

Tillsammans med våra delägande åkerier skapar vi mervärde till gagn för dem och våra kunder genom att erbjuda transportlösningar till skogsindustrin och bioenergisektorn. Vi utför våra uppdrag enligt våra kunders förväntningar, med högt ställda utförandekrav på kvalitet, trafiksäkerhet, och med minsta möjliga miljöpåverkan. Träfrakt ska vara en pålitlig problemlösare, som står för långsiktiga affärsrelationer och kundanpassade helhetslösningar.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
25

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
550

Antal anställda

Hur många är vi?
6

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 120 (0.8%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 3st - 50%
Antal kvinnor - 3st - 50%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 70%
Övrigt - 22%
Bygg- & anläggning - 5%
Specialtransporter (tungtransporter) - 3%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
IWAY STANDARD
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no