Träfrakt Götaland AB

0470-727520 Skicka e-post

Vår affärsidé

Tillsammans med våra delägande åkerier skapar vi mervärde till gagn för dem och våra kunder genom att erbjuda transportlösningar till skogsindustrin och bioenergisektorn. Vi utför våra uppdrag enligt våra kunders förväntningar, med högt ställda utförandekrav på kvalitet, trafiksäkerhet, och med minsta möjliga miljöpåverkan. Träfrakt ska vara en pålitlig problemlösare, som står för långsiktiga affärsrelationer och kundanpassade helhetslösningar.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 124 (0.8%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
550

Antal anställda

Hur många är vi?
6

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 67%
Antal kvinnor - 2st - 33%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 70%
Övrigt - 22%
Bygg- & anläggning - 5%
Specialtransporter (tungtransporter) - 3%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportadministrationssystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov