LBC Logistik Ö:a Wermland AB

0103030800 Skicka e-post

”LBC Logistiks vision är bra transportlösningar med bättre lönsamhet för både kunder och transportörer. Varje uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Minimal miljöpåverkan och nollvision är givna riktlinjer för vår verksamhet. Vår kunniga personal och våra kompetenta transportörer skall se till att uppdragen utförs till kundens belåtenhet.”

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
66

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
94

Antal anställda

Hur många är vi?
16

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 44%
Antal kvinnor - 9st - 56%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 36%
Fjärrtransporter - 41%
Miljö & renhållningstransporter - 15%
Distribution - 3%
Jordbrukstransporter - 2%
Specialtransporter (tungtransporter) - 1%
Blandad verksamhet - 2%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Idha, BKY,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no