LBC Logistik Ö:a Wermland AB

058636270 Skicka e-post

Vår affärsidé

”LBC Logistiks vision är bra transportlösningar med bättre lönsamhet för både kunder och transportörer. Varje uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Minimal miljöpåverkan och nollversion är givna riktlinjer för vår verksamhet. Vår kunniga personal och våra kompetenta transportörer skall se till att uppdragen utförs till kundens belåtenhet.”

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 6 av 42 (14.3%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
95

Antal anställda

Hur många är vi?
14

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 29%
Antal kvinnor - 7st - 50%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 36%
Fjärrtransporter - 41%
Miljö & renhållningstransporter - 15%
Distribution - 3%
Jordbrukstransporter - 2%
Specialtransporter (tungtransporter) - 1%
Blandad verksamhet - 2%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov