Norsbäckens Åkeri AB

070-5552578 Skicka e-post

Vår tillgänglighet är 24 timmar om dygnet Vår målsättning är, en nöjd kund är en bra kund .

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
20

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 90%
Antal kvinnor - 2st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 20%
Fjärrtransporter - 20%
Skogstransporter - 40%
Övrigt - 20%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Aerodynamiska fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no