VSV Frakt AB

054140700 Skicka e-post

VSV Unite erbjuder och producerar effektiva logistiktjänster till kunder inom skogsbruk, skogsindustri och energiproduktion i Sverige och Norge. Genom att kombinera transporter och godsslag erbjuder vi hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan. Vi stödjer våra leverantörsföretag genom gemensamma inköp, servicefunktioner och riskspridning.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
14

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
271

Antal anställda

Hur många är vi?
34

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 130 (0.8%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 62%
Antal kvinnor - 13st - 38%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 90%
Fjärrtransporter - 10%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 14 001
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no