VSV Frakt AB

054140700 Skicka e-post

Vår affärsidé

VSV Unite erbjuder och producerar effektiva logistiktjänster till kunder inom skogsbruk, skogsindustri och energiproduktion i Sverige och Norge. Genom att kombinera transporter och godsslag erbjuder vi hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan. Vi stödjer våra leverantörsföretag genom gemensamma inköp, servicefunktioner och riskspridning.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 300 (0.3%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
0

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 67%
Antal kvinnor - 10st - 33%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 80%
Övrigt - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
IT Policy
Övrig information

Besök gärna vår youtube kanal och lär dig mer om vårt engagemang i att driva utveklingen framåt:
https://www.youtube.com/watch?v=ptH_YFcSHpA

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Vårt mål är att minska förbrukningen av fossila källor. Att öka lasskörningsgraden och att optimera logistiken. Det innebär mindre tomkörningar.
VSV Unite håller även utvecklingsprojekt där dessa ligger under ett paraply med namnet VSV Future med syfte att vara marknadsledande i utvecklingen av transporter. Idag har vi ett antal konceptfordon som rullar på våra vägar. VI vill inte följa utvecklingen- vi vill leda den.

Lär dig mer om vad som sägs om VSV Unite på vår youtubekanal:
https://www.youtube.com/watch?v=A1P_e8sDOao

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Administrationssystem, Excel,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov