VSV Frakt AB

054140700 Skicka e-post

VSV Unite erbjuder och producerar effektiva logistiktjänster till kunder inom skogsbruk, skogsindustri och energiproduktion i Sverige och Norge. Genom att kombinera transporter och godsslag erbjuder vi hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan. Vi stödjer våra leverantörsföretag genom gemensamma inköp, servicefunktioner och riskspridning.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
199

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
0

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 300 (0.3%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 67%
Antal kvinnor - 10st - 33%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 80%
Övrigt - 20%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Besök gärna vår youtube kanal och lär dig mer om vårt engagemang i att driva utveklingen framåt:
https://www.youtube.com/watch?v=ptH_YFcSHpA

Miljö & klimat
Övrig information

Vårt mål är att minska förbrukningen av fossila källor. Att öka lasskörningsgraden och att optimera logistiken. Det innebär mindre tomkörningar.
VSV Unite håller även utvecklingsprojekt där dessa ligger under ett paraply med namnet VSV Future med syfte att vara marknadsledande i utvecklingen av transporter. Idag har vi ett antal konceptfordon som rullar på våra vägar. VI vill inte följa utvecklingen- vi vill leda den.

Lär dig mer om vad som sägs om VSV Unite på vår youtubekanal:
https://www.youtube.com/watch?v=A1P_e8sDOao

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no