Palmib AB

0706026509 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att utföra transporter och logistiktjänster med kvalitet och god leveransprecision

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
21

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 86%
Antal kvinnor - 3st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 67%
Distribution - 33%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov