Loffes Maskin & SpecialtransporeterAB

087349600 Skicka e-post

Vi tillhandahålla maskin-, kranbil- och specialtransporter i Mälardalen och Norden. Med över 75 års erfarenhet är vårt välkända varumärke starkt förknippat med Maskin- & Specialtransporter. Genom långvariga och personliga affärsrelationer ger vi våra kunder de förutsättningarna det behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och driftsäkert vis.

Antal fordon

En modern fordonspark
27

Antal anställda

Hur många är vi?
34

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 28st - 82%
Antal kvinnor - 6st - 18%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 90%
Övrigt - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no