Nynäs Ösmo Lbc AB

08-520 11130 Skicka e-post

Vår affärsidé

Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB är ett serviceföretag inom mark, transport och anläggning, som på den lokala marknaden erbjuder grus och krossprodukter, återvinning, transport- och maskintjänster till privata, offentliga och företagskunder. Fokus på miljö, kvalitet och service genomsyrar vårt arbete.

Vår vision är att Nynäs-Ösmo Lastbilscentral genom ständig utveckling tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare skall vara det lokalt bästa företaget inom vår bransch.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 28 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
70

Antal anställda

Hur många är vi?
10

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 70%
Antal kvinnor - 3st - 30%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Regumerat:
Drivhjul = Ja
Övriga= Nej

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov