Nynäs Ösmo Lbc AB

08-520 11130 Skicka e-post

Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB är ett serviceföretag inom mark, transport och anläggning, som på den lokala marknaden erbjuder grus och krossprodukter, återvinning, transport- och maskintjänster till privata, offentliga och företagskunder. Fokus på miljö, kvalitet och service genomsyrar vårt arbete.

Vår vision är att Nynäs-Ösmo Lastbilscentral genom ständig utveckling tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare skall vara det lokalt bästa företaget inom vår bransch.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
70

Antal anställda

Hur många är vi?
11

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 30 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 64%
Antal kvinnor - 4st - 36%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no