Perssons Åkeri i Svenljunga AB

0706261434 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi hjälper kunder med återvinning/miljötransporter, grus och bergtransporter, skrot/flis och maskintransporter med absolut högsta service och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Med nöjda chaufförer skapar man rätt förutsättningar för att göra kunderna nöjda!

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
10

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 10st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 60%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
ID06
Övrig information

Min känsla för mina anställda och service för mina kunder med stort engagemang för miljöfrågor gjorde att jag blev Årets Företagarre 2018, detta tycker jag visar mer än alla filer jag kan bifoga!

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Vi har gått ett steg längre och använder HVO100 med hjälp av massbalansprincipen.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov