Perssons Åkeri i Svenljunga AB

0706261434 Skicka e-post

Vi hjälper kunder med återvinning/miljötransporter, grus och bergtransporter, skrot/flis och maskintransporter med absolut högsta service och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Med nöjda chaufförer skapar man rätt förutsättningar för att göra kunderna nöjda!

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
11

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 11st - 100%
Antal kvinnor - 1st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 60%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar
Trafiktillstånd
Arbetsrättsliga villkor
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Min känsla för mina anställda och service för mina kunder med stort engagemang för miljöfrågor gjorde att jag blev Årets Företagarre 2018, detta tycker jag visar mer än alla filer jag kan bifoga!

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Vi har gått ett steg längre och använder HVO100 med hjälp av massbalansprincipen.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Varje kvartal tas rapporter ut gällande kör och vilotider ut genom Dynafleet, alla chaufförer får skriva en förklaring för varje anmärkning. Vi har den typ av transporter där vi sällan eller aldrig behöver utnyttja körtiden till fullo och vilotid såsom dygnsvila och helgvila aldrig är några problem.

Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet
100% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no