Widéns Åkeri i Kalmar AB

0480-403240 Skicka e-post

Widéns Åkeri i Kalmar AB är specialister på tempererat gods. Vi sätter alltid kunden i fokus och vi vill leverera över förväntningar. Vi är ett klimatsmart åkeri som erbjuder transporter och tjänster med 100% förnybart drivmedel. Vi är det moderna åkeriet och det självklara valet för framtiden.

"Vi levererar vad vi lovar - till dig & miljön"

Antal fordon

En modern fordonspark
41

Antal anställda

Hur många är vi?
90

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 74st - 82%
Antal kvinnor - 16st - 18%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 75%
Styckegods - 25%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Aerodynamiska fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel, Barkfors/T5, TransPa, BKY, AddSecure/VEHCO, IDHA , Roxx, Visma, BC, Win assist, Verksamhetskoll.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no