Widéns Åkeri i Kalmar AB

0480-403240 Skicka e-post

Vår affärsidé

Specialister på tempererat gods - vi levererar vad vi lovar till dig & miljön

Antal fordon

En modern fordonspark
33

Antal anställda

Hur många är vi?
80

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 72st - 90%
Antal kvinnor - 8st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: TransPa, BKY, VEHCO, IDHA och mappar.
Värdegrund / Code of conduct
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi är delägare i Alwex och följer dom av de framtagna dokument som stöd för att identifiera, upprätthålla och vidareutveckla goda system, lagar och ordning och reda. Det gäller även de transporter som vi utför i egen regi.


Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Vinnare av Kalmar kommuns klimatpris 2020.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Generöst friskvårdsbidrag
Hälsoundersökningar varannat år
Alkolås i alla fordon