Yggesbo Åkeri

Affärsidén för Yggesbo Åkeri är att erbjuda och utföra transporter på ett miljöeffektivt och professionellt sätt.
Vår målsättning är att utveckla företaget i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartner utifrån våra förutsättningar och resurser. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som motsvarar kundens ställda krav och förväntningar på kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö.
Företagets viktigaste resurs är vår personal som ska vara kompetent och för ändamålet rätt utbildad. Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö och genomför ständiga förbättringar i syfte att våra medarbetare inte ska utsättas för ohälsa eller onödiga risker.

Antal fordon

En modern fordonspark
2

Antal anställda

Hur många är vi?
2

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 2st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no