GLC Flytt AB

031-727 32 00 Skicka e-post

Vi är helhetsleverantören som ligger steget före, och är det naturliga valet för alla som söker hållbar kvalitet och goda affärer inom flytt och logistik.

Det innebär att:

Vi erbjuder helhetslösningar inom flyttransport och logistik med ett brett utbud av produkter och tjänster.
Vi arbetar aktivt med att skapa synergier mellan våra olika verksamhetsområden.
Genom att vi tar ansvar för våra kunders flytt och logistikuppdrag, kan de fokusera på sin kärnverksamhet.
Vi ligger steget före och har fokus på möjligheter. Det blir roligare så!

Antal fordon

En modern fordonspark
13

Antal anställda

Hur många är vi?
40

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 36st - 90%
Antal kvinnor - 4st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Flyttransporter - 85%
Budbilar - 1%
Distribution - 1%
Övrigt - 13%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
SMF:s Branchstandard
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no