Fair Transport – Det självklara valet

12 aug 2021

När en producent eller transportköpare letar efter kvalitativa, tillförlitliga och sunda sätt att frakta sina varor så är det inte alltid enkelt. Men på fairtansport.se går det lätt att hitta kvalitetssäkrade transportföretag som erbjuder hållbara transportlösningar.

Grattis säger vi till dessa transportföretag som nyligen certifierat sig i Fair Transport.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no